UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Viss eftersläpning för börsens mindre bolag v. 34

11:22 / 26 augusti 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20110826

  • Mönstret håller i sig där småbolagen uppvisar en viss eftersläpning i kursutvecklingen jämfört med de större bolagen i det avseendet att kursrörelserna är desamma men att de kommer senare för småbolagen. Mätt sedan årsskiftet kan vi dock fortsatt se att de mindre bolagen gått ner mindre än de större.


Under veckan har vi på introduce.se publicerat 13 analysuppdateringar på spännande mindre och medelstora bolag:

Måndag: Elos, Endomines

Tisdag: Cryptzone, Micro Systemation, MSC Konsult

Onsdag: Fortnox, Phonera

Torsdag: PA Resources, Seamless, VBG Group, Swedol, Novestra

Fredag: Smarteq