UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Ställ din fråga!

11:20 / 17 augusti 2011 Article

Sommarens handel har varit slagig och det kan därför vara dags att se över portföljen och uppdatera sig om den senaste tidens händelserna i ens intressebolag. Det är då inte otroligt att det dyker upp en del frågetecken som man som investerare söker svar på.

För att bemöta denna efterfrågan på information har vi byggt en funktion där du själv får chansen att ställa en eller flera frågor till VD i ditt intressebolag. Detta gör du snabbt och enkelt i formuläret under den senaste intervjun för respektive bolag.

Alla frågor som kommer in till oss läses igenom. Anser vi att de är av intresse för marknaden som helhet är chanserna goda att de kommer att dyka upp vid ett framtida intervjutillfälle. Nya intervjuer kommer att genomföras i flertalet bolag både innan och efter rapporterna för det fjärde kvartalet.

Exempel på teman som kan vara intressanta för frågor:

  • Något som du inte riktigt förstår vad gäller bolagets verksamhet
  • Något oklart i bolagets senaste kvartalsrapport
  • Den senaste tidens marknadsläge
  • Förtydligande av tidigare kommunicerad information