UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Små- och storbolagsindex närmar sig varandra

13:11 / 12 augusti 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20110811

Efter att ha presterat bättre än de lite större bolagen under föregående vecka har nu småbolagen, likt det traditionella mönstret, fallit tillbaka med 5,5%. Sedan årsskiftet ligger småbolagen fortsatt, med nöd och näppe, i täten men skillnaden har jämnats ut. Det går dock att konstatera att småbolagsindex fortsatt underpresterar mot de större bolagen sett ur ett längre perspekti,v vilket bör vara en effekt av fortsatt historiskt hög riskaversion.