UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - SYSR, NSP, DONE, CONS, OPUS, THEM, MEAB, CTT, SMAQ, EMP, PLED, ALNX, SENS

10:56 / 24 augusti 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Systemair: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 906,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 89,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,9 %.

Nordic Service Partners: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 148,2MSEKvilket motsvarar en negativ tillväxt om -9,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,5 %.

Done: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 43,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 57,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,3 %.

Consilium: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 234,8 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 9,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 5,7 %.

OPUS Prodox: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 61,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,1 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,6 %.

Trygga Hem: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 15,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,7 %.

Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 113 MSEKvilket motsvarar en tillväxt om 5,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,1 %.

CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 22,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,4 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -10,6 %.

Smarteq: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 16,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -9,2 %.

Empire: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 89,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,7 %.

PledPharma: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 0,5 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,1 MSEK.

Allenex: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 22,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,0 %.

Sensys Traffic: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 7,6 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -19,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -74,4 %.