UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - PRIC, CAT, SWOL, SAGA, OPCO, VBG, STIL, BONG

13:40 / 23 augusti 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • Bong Ljungdahl: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 158,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 21,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,4 %.

  • Pricer: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 139,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 27,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 16,5 %.

  • Catella: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 170,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 130,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,9 %.

  • Swedol: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 342,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 21,4 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 33,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,7 %.

  • Opcon: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 141,5 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -12,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -4,0 %.

  • Sagax: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 hyresintäkter om 185,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,1 %. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 92,4 MSEK.

  • VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 313,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 24,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 47,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 15,1 %.

  • Stille: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 22,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 24,9 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,7 %.