UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - PHON, BEIA, ELOS

10:00 / 17 augusti 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • Phonera: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 100,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 21,9 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,2 %.

  • Beijer Alma: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 799,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 22,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 137,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 17,2 %.

  • Elos: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 114,5 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -11,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,7 %.