UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - MSAB, MSC, CZON

09:30 / 18 augusti 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 intäkter om 25,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 44 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,4 %.

  • MSC Konsult: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 8,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,6 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -7 %.

  • Cryptzone: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 11,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 40 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,5 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.