UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - CTEH

13:11 / 15 augusti 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • Clean Tech East: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 24,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 110,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -10,9 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -44,9 %.