UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insiders på köpsidan bland de mindre bolagen

14:47 / 15 augusti 2011 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I CellaVision har VD Yvonne Mårtensson köpt ytterligare 15 000 aktier och totalt äger hon nu 95 000 aktier. Även Staffan Ek, rådgivare åt CellaVision, har köpt aktier i bolaget. I två omgångar har han köpt 6 978 aktier i bolaget för att nu ha ett totalt innehav om 36 978 aktier.
  • I AllTele fortsätter huvudägaren Mark Anthony Hauschildt att handla aktier. Under juli och augusti har han hittills köpt 227 005 aktier i bolaget.
  • I Diamyd Medical återfinns huvudägaren Bertil Lindqvist nu på köpsidan efter en rad tidigare insiderförsäljningar. Under augusti månad har Bertil Lindqvist hittills köpt 69 000 aktier i bolaget och det totala innehavet uppgår nu till 4 070 279 aktier. Även James Wechuck, utvecklingsansvarig, samt Darren Wolfe, VD för Diamyds dotterbolag har köpt 30 017 respektive 10 000 aktier var.
  • I Precise Biometrics har VD Thomas Marshall köpt 516 617 aktier i två omgångar medan CFO Patrik Norberg har köpt 90 000 aktier i två omgångar.
  • I Formpipe har vice VD Erik Lindeberg köpt ytterligare 2 777 aktier och hans sammanlagda innehav uppgår nu till 180 703 aktier.
  • I Global Health Partner har styrelseledamot Andrew Wilson sålt 11 850 aktier. Totalt uppgår hans innehav nu till 20 150 aktier.
  • I Bringwell köpte VD David Rönnberg 80 000 aktier i bolaget den 8:e augusti. Hans totala innehav uppgår till 580 000 aktier.
  • I Kancera har styrelseledamoten Håkan Hellstedt köpt 14 000 aktier i bolaget. Hans totala innehav uppgår till 955 000 aktier.


Ytterligare insidertransaktioner har skett i Indutrade, ProfilGruppen, Nobia, Sensys Traffic, Addnode, SkiStar, Svedbergs och Poolia.