UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 31

13:04 / 1 augusti 2011 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I CellaVision har Staffan Ek fortsatt öka sitt innehav med ytterligare 6978 aktier vilket nu innebär ett totalt innehav om 36 978 aktier.
  • Diamyd Medicals James Wechuck som är utvecklingsansvarig har utökat sin portfölj och köpt ytterligare 30 017 aktier. James Wechucks totala innehav uppgår nu till 57 036 aktier.
  • Erik Paulsson som är styrelseledamot och större innehavare i SkiStar fortsätter att handla nya aktier och har med närstående ökat sitt innehav med ytterligare 10 000 aktier.
  • I Sensys Traffic köpte eftermarknadschefen Kjell Lundgren 20 000 aktier. Hans totala innehav uppgår nu till 50 000 aktier.