UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 27

09:39 / 8 juli 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20110707

Under veckan har vi på Introduce.se publicerat 2 analysuppdateringar på spännande mindre och medelstora bolag:

Vi har även lanserat två helt nya bolag på Introduce.se:

  • Arise Windpower är en aktiv ägare på den svenska vindkraftsmarknaden. Med effektivt egenprojekterade vindkraftsparker och en strikt avkastningspolicy strävar Arise efter att bli en dominerande spelare inom vindkraftsdrift i Sverige.
  • Generic är en koncern med två verksamhetsgrenar, konsult och telekom där konsultverksamhetsgrenen fokuserar på att hjälpa bolagets kunder med verksamhetskritisk kommunikation och telekomverksamheten är en specialiserad operatör som äger och driver ett eget radionät.