UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - VIT, ADDT, CEVI, NET, FPIP, GVKO, DUNI

09:23 / 14 juli 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 92,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,1 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,9 %.

  • Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 1166,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,8 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 111,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,5 %.

  • CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 39,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,5 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 16,5 %.

  • Net Entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 intäkter om 98,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 26,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 27,3 %.

  • FormPipe: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 28,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 21,0 %.

  • Geveko: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 385,1 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -7,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 50,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,0 %.

  • Duni: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 960,3 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -1,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 103,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,8 %.