UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - PREC, PROB, GHP, RSOF, PROF

10:21 / 18 juli 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • Precise Biometrics: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 5,9 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -18,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -97,5 %.

  • Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 20,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 28,6 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 20,7 %.

  • Global Health Partner: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 intäkter om 188,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,7 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,2 %.

  • ReadSoft: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 167,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,7 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,8 %.

  • ProfilGruppen: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 251,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,9 %.