UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - BWL, SVIK, NOLA, IVSO, ARCM, ANOD

11:11 / 19 juli 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • Bringwell: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 intäkter om 168,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,2 %.

  • Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 343,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,7 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,8 %.

  • Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 745,2 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -15,1 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 45,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,1 %.

  • INVISIO Communications: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 9,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,6 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -67,1 %.

  • Arcam: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 intäkter om 35,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 15,5 %.

  • Addnode: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 340,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 39,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 27,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,9 %.