UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - BMAX, 3L, VITR

09:15 / 13 juli 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • Byggmax: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 907,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 89,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,9 %.

  • 3L System: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 intäkter om 26,7 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -8,2 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,2 %.

  • Vitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 84,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,7 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,7 %.