UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 29

13:04 / 18 juli 2011 Article

Insideranalys

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I Catella köpte styrelseordförande Johan Claesson 45 380 b-aktier i bolaget. Hans totala innehav uppgår nu till 30 934 007 b-aktier samt 612 437 a-aktier.
  • I Cryptzone har det skett en rad insidertransaktioner under sommarmånaderna. CFO Björn Muchow har ökat sitt innehav i två omgångar - den 6:e juli med 1 655 158 aktier och den 30:e juni med 1 388 889 aktier. Marita Kype är insynsregistrerad i egenskap av revisionskonsult på Campaff AB. Den 6:e juli köpte hon 4 583 330 aktier privat samt 64 734 aktier via bolag. Den 30:e juni skedde ytterligare en rad insidertransaktioner, däribland VD Peter Davin som utökade sitt innehav med 1 388 889 aktier. Samma mängd aktier köpte även Per Svantesson samt Rami Avidan. Bland de större ägarna utökade Christer Andersson sitt innehav med 11 111 111 aktier vilket även Mia Arnhult gjorde.
  • I Eolus Vind sålde tidigare VD Bengt Simmingsköld 10 625 aktier den 8 juli. Samma datum köpte Bengt Johansson 17 425 aktier.
  • I MedCap köpte största ägare Bengt Julander ytterligare aktier den 28:e juni. Denna gång utökade han innehavet med 66 185 aktier. Samma dag utökade Abilias VD Erland Pontusson sitt innehav i MedCap med 50 000 aktier.
  • I PledPharma har största ägaren Staffan Persson köpt ytterligare aktier. Denna gång köpte han 150 000 aktier den 30:e juni för att nu ha ett sammanlagt innehav om 4 468 052 aktier. Även styrelseledamoten Eva Redhe Ridderstad har utökad sitt innehav. Från 6 400 aktier till 16 400 aktier, det vill säga ett köp av 10 000 aktier.
  • I Nordic Service Partners har storägare Jeppe Droob utökat sitt innehav i omgångar. Sedan den 27:e juni har han köpt 11 000 aktier via bolag.
  • I Diamyd Medical har Darren Wolfe, VD i Diamyds amerikanska dotterbolag, inhandlat ytterligare aktier. Under juli månad har han sammanlagt köpt 15 000 aktier.
  • I Proact har Tjeerd Bloembergen, VD i dotterbolag, köpt 22 500 aktier genom bolag. Det sammanlagda innehavet uppgår till just 22 500 aktier.
  • I Skistar har Erik Paulsson, styrelseledamot och större innehavare, köpt 101 171 aktier. Hans totala innehav uppgår till 6 033 281 aktier.
  • I Sotkamo Silver har styrelseledamot Bengt Näslund sålt 109 657 aktier. Detta motsvarade hela hans innehav.