UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 27

15:47 / 4 juli 2011 Article

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Insideranalys

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • Bertil Lindqvist har varit aktiv i Diamyd Medical och har under senaste tiden sålt 6 106 375 aktier. Dock köpte Bertil nyligen 83 000 aktier.
  • I Swedol har det genomförts en split (2:1) av bolagets aktier där första dagen för handel under de nya villkoren var 9:e juni. Tre insynsregistrerade personer har även genomfört ytterligare köp i juni månad.
  • Under juni månad har AllTeles storägare Mark Anthony Hauschildt ökat sitt innehav i AllTele med 97 828 aktier och står nu för 20,7 % av kapitalet och rösterna.
  • I Precise Biometrics har det genomförts en nyemission vilket innebär att antalet aktier och röster ökat med 53 984 320.