UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Pricer

09:19 / 21 juni 2011 Article

Pricers verksamhet går ut på att leverera system för att optimera och förenkla processerna kring prismärkning och informationsspridning via elektroniska hyllkantsetiketter i detaljhandeln. Pricer är ett globalt företag som säljer dels själva och dels via partners på en marknad med mycket låg penetrationsgrad.

Klicka här för att läsa mer om bolaget

Klicka här för en nyckeltalsöversikt inkl. kvartalsdata och Remiums prognoser

Klicka här för en nyligen inspelad videointervju med bolagets VD

om_bolaget