UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys - v. 25

16:42 / 20 juni 2011 Article

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

InsideranalysVi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

 

  • I Svedbergs har styrelesledamoten Michael Olsson köpt 9000 aktier
  • I Arcam fortsätter Maria Krebs att öka sitt ägande och har under senaste tid köpt cirka 60 000 aktier. Insiders har även köpt teckningsoptioner i bolaget
  • I Mabi Rent har Bo Törnblom sålt totalt 50 000 aktier.
  • I Swedol har huvudägarfamiljen Zetterberg den 17:e juni  gemensamt inhandlat 30 000 aktier till ett värde om nästan 1 miljon kronor. Övriga transaktioner härör till den split som nyligen genomfördes
  • AllTeles huvudägare Mark Huschildt har i dagarna köpt ytterligare dryga 85 000 aktier i bolaget. Hans innehav uppgår nu till omkring 21 procent av kapitalet

 

Ytterligare insidertransaktioner har skett i Lagercrantz, ValueTree, Proact, Addtech, Systemair, Oasmia, Accelerator Nordic och Elos