UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - SWOL, STIL

15:14 / 17 maj 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • Swedol: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 302,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 23,1 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,6 %.

  • Stille: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 21,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -1,2 %.