UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - PAR, OPCO, PACT, FNOX, SDAB, SMAQ

14:19 / 3 maj 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


  • PA Resources: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 768,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 87,4 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 231,5 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 30,1 %.

  • Prognos

    Opcon: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 178 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13 %. Rörelseresultat förväntas uppgå till 2,7 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 1,5 %.

  • Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 368,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16 %. Rörelseresultat förväntas uppgå till 19,5 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,3 %.

  • Fortnox: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 10,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 60 %. Rörelseresultat förväntas uppgå till 1,8 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 17 %.

  • Seamless: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 15,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1 %. Rörelseresultat förväntas uppgå till 0,6 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,8 %.

  • Smarteq: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 14,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 44 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -2,8 %.