UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - DONE, EMP, DV, CTT, SAGA, VIT, BEIA

17:11 / 4 maj 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • PrognosDone: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 38,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 52,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,5 %.

  • Empire: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 79,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,0 %.

  • Digital Vision: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 16,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -5,5 %.

  • CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 22,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -13,2 %.

  • Sagax: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 hyresintäkter om 171,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,0 %. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 83,9 MSEK.

  • Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 88,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -11,2 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,7 %.

  • Beijer Alma: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 727,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 65,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 128,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 17,7 %.