UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Lovisagruvan

13:27 / 2 maj 2011 Article

Lovisagruvan är en liten underjordsgruva med höga halter av zink och bly samt även mindre halter silver. Produktionen startades 2004 och malmen bedöms räcka i minst ytterligare 20 år. Det långsiktiga brytningsmålet ligger på 40 000 ton per år, en nivå som beräknas uppnås under 2012.

Klicka här för att läsa mer om bolaget

Klicka här för en nyckeltalsöversikt och prognoser

Klicka här för en teknisk analys av bolagets aktie

om_bolaget