UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 22

16:40 / 30 maj 2011 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I Diamyd Medical har huvudägaren Bertil Lindqvist fortsatt försäljningen av aktier som en följd av de negativa Fas 3-data som presenterades tidigare i maj. Under perioden 16 maj - 30 maj har Bertil Lindqvist nettosålt 2 226 721 aktier.
  • I Micro Systemation har styrelseledamoten Jan-Olof Backsam köpt aktier i två omgångar. Sammantaget har han under perioden köpt 100 000 aktier i bolaget.
  • I Lagercrantz har det skett både insiderköp och insidersälj under perioden. Per Stenbergs dödsbo har sålt 60 000 aktier medan Kjell Eriksson har köpt 500 aktier.
  • I SkiStar har storägare Fredrik Paulsson med familj köpt sammantaget 28 100 aktier medan Mats Paulsson köpt 25 000 aktier i eget namn.
  • I gruvbolaget Sotkamo Silver har Bengt Nästlund och Ilkka Tuokko handlat aktier. Bengt Näslund har sammanlagt köpt 306 428 aktier medan Ilkka Tuokko har köpt 50 000 aktier.
  • I Atrium Ljungberg har styrelseledamoten Johan Ljungberg köpt 120 000 aktier genom bolag medan Anders Nylander sålt 120 000 aktier.
  • I Arcam har Maria Krebs handlat friskt under den senaste tiden. I en rad insidertransaktioner har hon nu sammanlagt köpt 31 000 aktier.
  • I ONE Media har styrelseordförande Anders Torstensson köpt 139 027 aktier.
  • I Duni har VD Fredrik Von Oelreich köpt 2 000 aktier. Sammanlagt äger han 215 000 aktier i bolaget.


Ytterligare insidertransaktioner har skett i Addnode, Vitec, Geveko, Opcon, Proact, Sagax, Swedol, Addtech, Dagon, Lovisagruvan, Proact och CTT Systems.