UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 20

16:53 / 16 maj 2011 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • Björn Örås med familj har ökat i de båda bemanningsföretagen Uniflex och Poolia. Köpet gällde 1 200 respektive 3 000 aktier. Björn Örås är insynsregistrerad i bägge dessa bolag i egenskap av styrelseledamot och storägare.
  • I Vitrolife utökar Dag Tigerschiöld sitt innehav i fyra omgångar. Sammanlagt har han i början av maj köpt 15 425 aktier i bolaget. Hans totala innehav uppgår i dagsläget till 5 783 017 aktier.
  • I Systemair fortsätter finansdirektör Glen Nilsson att sälja aktier. Denna gång har försäljningen skett i tre omgångar och totalt har Glen Nilsson under perioden sålt 35 841 aktier.
  • I Addnode har styrelseledamot Lars Save sålt 15 000 aktier. Han minskade även sitt innehav i slutet av mars med 14 000 aktier och hans innehav uppgår nu till 45 000 aktier.
  • I Geveko har insynspersoner handlat aktivt under perioden. Toni Ogdemark har köpt aktier i två omgångar om totalt 8 000 aktier medan Jimmy Olsson köpte 1 000 aktier.
  • I Duni har VD Fredrik von Oelreich köpt 3 000 aktier. Totalt uppgår hans innehav nu till 213 000 aktier.
  • Diamyd Medical drabbades av ett ordentligt bakslag när bolaget rapporterade negativa Fas 3-data för läkemedelskandidaten Diamyd. Bolagets aktie har fallit kraftigt under hög omsättning och även insiders har handlat aktivt. Bolagets överlägset största ägare sett till kapital, Bertil Lindqvist, har sålt aktier i tre omgångar. Sammanlagt uppgår försäljningen till 3 879 654 aktier. På köpsidan kan bland annat nämnas Darren Wolfe, VD för Diamyds amerikanska dotterbolag, som sammanlagt köpt 25 000 aktier under perioden.


Ytterligare insidertransaktioner har skett i Novestra, ProfilGruppen, Probi, East Capital Explorer samt Sensys Traffic.