UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 18

10:55 / 3 maj 2011 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I ProfilGruppen köper styrelseledamoten Kjell Svensson ytterligare 3000 aktier i bolaget. Hans totala innehav uppgår nu till 5000 aktier.
  • I Studsvik har en rad insidertransaktioner skett under perioden. Bägge styrelseledamotena Lars Engström och Per Ludvigsson köper 1600 respektive 2000 aktier var. Jerry Ericsson, vice VD samt ekonomidirektör köper 1000 aktier och hans totala innehav uppgår nu till 17600 aktier vilket med dagens aktiekurs om 62 kr motsvarar ett totalt belopp om 1 091 200 SEK.
  • Uniflex VD Jan Bengtsson säljer 3000 aktier i bolaget och minskar därmed sitt totala innehav till 35 000 aktier. Monica Lindstedt, styrelseledamot, ökar sitt innehav i bolaget med 1400 aktier till ett totalt ägande om 3000 aktier.
  • I Systemair har finansdirektören Glen Nilsson minskat sitt innehav i tre omgångar. Totalt har han sålt 3192 aktier. Hans totala innehav uppgår numera till 91 808 aktier.
  • I AllTele har VD Ola Norberg nettoköpt 40 000 aktier. Detta skedde i två steg, dels genom en försäljning om 10 000 aktier genom bolag och dels genom ett köp om 50 000 aktier i eget namn.
  • I Bong Ljungdahl har det skett både köp- och säljtransaktioner under perioden. Pascal Gravouille, affärsenhetschef för Frankrike och Spanien, har köpt 12 000 aktier vilket ger ett totalt innehav om 16 700 aktier. Stephane Hamelin, styrelseledamot och större ägare, säljer 14 148 aktier via bolag. Detta utgör dock en mindre andel av hans totala innehav som numera uppgår till 4 331 620 aktier.
  • Dagons storägare Sten K Johnson köper ytterligare 540 500 aktier i bolaget. Den 15:e april var Sten K Johnson med bolag Dagons fjärde största ägare.
  • Paul Leander-Engström, styrelseledamot i Vostok Nafta, utökar sitt innehav med ytterligare 331 930 aktier. Totalt äger han nu 669 251 aktier i bolaget.


Ytterligare insidertransaktioner har skett i Sotkamo Silver, Geveko, Phonera, MSC Konsult, Digital Vision samt Addtech.