UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 15

11:21 / 15 april 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20110415

  • I måndags meddelade Hansa Medical att bolagets styrelse föreslår stämman att besluta om företrädesemission om 29 miljoner kronor. Klicka här för att läsa förslaget i sin helhet.

  • Cryptzone skriver i ett pressmeddelande att bolaget nu nått ett genombrott inom OEM genom ett samarbetsavtal med ett större medicintekniskt företag i Europa. Klicka här för för att läsa pressmeddelandet.

  • 3L System meddelar att bolaget nu nått ett försäljningsgenombrott med fem nya kundavtal för 3L System Groups lösning för Sociala Medier. Klicka här för att läsa nyheten.

  • Under veckan har vi på Introduce.se även publicerat analysuppdateringar på TagMaster och Diamyd Medical.