UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 14

10:54 / 8 april 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20110407

Under veckan som gått har vi lanserat två nya bolag på Introduce.se.

  • Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Bolaget bedriver verksamhet inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering och man har lång erfarenhet inom kärnteknik och tjänsteverksamhet i radiologisk miljö.

  • PledPharma utvecklar läkemedel vars syfte är att verka som komplement eller tillägg till traditionell behandling mot allvarliga folksjukdomar. Bolaget bedriver i dagsläget två parallella projekt i klinisk fas II och enligt affärsmodellenl ska utlicensiering av de utvecklade substanserna ske när behandlingsprincipen visats - det vill säga efter till fullo genomförda fas II-studier