UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - UFLX

10:19 / 18 april 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Innan rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • PrognosUniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 335,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 60,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,3 %.