UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - SVIK, POOL, PROF, SENS

10:42 / 21 april 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

  • Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 337,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -2,5 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 18,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,5 %.

  • Poolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 357,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,8 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,9 %.

  • Profilgruppen: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 238,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,0 %.

  • Sensys Traffic: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 11,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 40,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -24,9 %.