UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - NET, BWL, FPAR, EOLU, GHP, PROB, DUNI, SVED, GVKO, MEAB

10:28 / 27 april 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • PrognosNet Entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 106,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20,9 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 31,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 29,8 %.

  • Bringwell: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 208,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,3 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 18,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,9 %.

  • FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 hyresintäkter om 110,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,5 %. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 36,3 MSEK.

  • Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 (december-februari) en nettoomsättning om 352,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 51,5 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,1 %.

  • Global Health Partner: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 160,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,8 %.

  • Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 21,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 32,7 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 19,7 %.

  • Duni: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 988,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 95,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,7 %.

  • Svedbergs: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 119,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,7 %.

  • Geveko: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 131,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -5,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -80,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -61,0 %.

  • Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 140,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,1 %.