UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - MSAB, CEVI, ARCM

15:55 / 19 april 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

  • Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 24,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,1 %.

  • CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 26,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,7 %.

  • Arcam: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 10,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -10,1 %.