UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - FPIP, LJGR

11:47 / 14 april 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • PrognosFormpipe: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 34,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 27,6 %.

  • Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 hyresintäkter om 428,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,4 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 242,2 MSEK.