UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - CSN, INDT, NOLA, VITR, THEM, IVSO, MABI, PREC

15:00 / 26 april 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • PrognosCision: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 268,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -14,5 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 33,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,3 %.

  • Indutrade: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 1824,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19,5 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 182,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,0 %.

  • Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 787,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,6 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 62,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,9 %.

  • Vitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 88,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,1 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,7 %.

  • Trygga Hem: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 15,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,9 %.

  • INVISIO Communications: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 12,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 32,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -7,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -58,2 %.

  • Mabi Rent: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 31,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 31,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,5 %.

  • Precise Biometrics: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 6,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -65,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -90,2 %.