UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - ANOD, CZON, DMAB

11:32 / 28 april 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • Addnode: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 338,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 35 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,1 %.

  • Cryptzone: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 9,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 35 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,9 MSEK vilket motsvarar en negativ rörelsemarginal.

  • Dannemora: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -100 %. Rörelseresultat förväntas uppgå till -20 MSEK vilket motsvarar en negativ rörelsemarginal.