UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - ReadSoft

16:24 / 27 april 2011 Article

ReadSoft är ett programvarubolag som specialiserar sig på dokumenthantering. Kunderna använder sig av bolagets programvara för att sortera, organisera och hantera alla typer av dokumentflöden automatiskt istället för att behöva göra det manuellt. Affärsmodellen bygger på fyra parallella intäktsströmmar: licenser, konsulttjänst, underhållsavtal och hårdvara.

Klicka här för att läsa mer om bolaget

Klicka här för en nyckeltalsöversikt inkl. kvartalsdata och prognoser

Klicka här för en teknisk analys av bolagets aktie

om_bolaget