UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 15

14:14 / 11 april 2011 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I Clean Tech East har VD Lennart Ivarsson löst in teckningsoptioner och tecknat 250 000 nya aktier. Även Göran Brorsson, styrelseledamot, har utökat sitt innehav och köpte 600 000 aktier.

  • I FormPipe har flertalet ledande befattningshavare, däribland VD Christian Sundin, köpt ett större antal teckningsoptioner.

  • I Vitrolife har flertalet ledande befattningshavare valt att sälja sina teckningsoptioner. VD Magnus Nilsson stod för den enskilt största försäljningsposten om 40 000 optioner.

  • I Sagax har huvudägaren Rutger Arnhult och VD David Mindus utökat sina innehav. Rutger Arnhult köpte 46 543 aktier medan David Mindus köpte 89 000 aktier.

  • I Vitec är det styrelseordförande Nils-Eric Öquist som legat bakom samtliga insidertransaktioner under 2011. Denna gång utökar han sitt innehav ytterligare och köpte 10 000 aktier.

  • I Mabi Rent har närstående till Bo Törnblom skiftat över 25 000 st aktier till en kapitalförsäkring.

Insidertransaktioner har även skett i Accelerator Nordic, Phonera, Lagercrantz, Digital Vision och NetOnNet.