UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 12

11:39 / 25 mars 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20110324

Under veckan som gått har vi lanserat två nya bolag på Introduce.se.

  • Seamless är ett mobilteknikbolag som säljer system och mjukvara till teleoperatörer i framför allt U-länder.

  • SJR är ett bemannings- och rekryteringsföretag inriktade på att tillhandahålla framför allt specialister och chefer till företag inom nischområdet bank, finans och ekonomi.