UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 11

14:41 / 18 mars 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20110317

  • Under veckan som gått har mjukvarubolagen FormPipe samt Addnodes dottarbolag Ida Infront tagit varsin större order. Klicka här för att läsa pressmeddelandet för FormPipe och klicka här för att läsa Addnodes pressmeddelande.

  • Net Entertaintment meddelade att bolaget förväntar sig lägre rörelsemarginal till följd av strategiska investeringar. Klicka här för att läsa nyheten.

  • MedCaps portföljbolag Quickels Systems AB ingår ett strategiskt samarbete med Schiller AG och erhåller första ordern på 150 KEURO. Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.