UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Vinovo

14:56 / 2 mars 2011 Article

Vinovo är ett investmentbolag som förvärvar och utvecklar bolag huvudsakligen inom industrisegmentet. På lång sikt är ambitionen att investera i nya områden men fokus ligger i dagsläget på att utveckla de befintliga verksamheterna som idag består av sex rörelsedrivande bolag vilka är indelade i affärsområdena ViLink och ViFlow.

Klicka här för att läsa mer om bolaget

Klicka här för en nyckeltalsöversikt inkl. kvartalsdata och prognoser

Klicka här för en teknisk analys av bolagets aktie

om_bolaget