UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 13

11:50 / 29 mars 2011 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I Vitrolife har Emma Sjöqvist, Director of Operations, köpt 7000 av de 10 000 erbjudna aktierna i samband med en optionslösen.
  • I Phonera har Michael Lindström, styrelseledamot, sålt 4511 aktier. Samtidigt har Steinar Torsvik, grundare av FastHost som Phonera förvärvade i juni 2010, förvärvat 333 000 aktier, strax över 4% av kapitalet.

  • I Swedol har familjen Zetterberg via ägarbolaget Zelda AB sålt 800 000 aktier, cirka 2,5% av kapitalet. Efter transaktionen äger de drygt 53,1% av kapitalet.

  • I Digital Vision har storägaren Erik Penser sålt 14 341 aktier samt lånat ut 75 659 aktier. Styrelseledamoten Bengt Broman har också sålt 32 280 teckningsrätter.

  • I Net Entertainment har Pontus Lindwall, VD för Betsson, köpt 840 000 aktier till sig själv och 1000 aktier till barn.

Insidertransaktioner har även skett i Accelerator Nordic, ElosFormpipe, NetOnNet och Sagax