UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 11

14:27 / 14 mars 2011 Article

InsideranalysVarannan måndag publicerar vi på introduce.se en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • Sten K Johnsson, Dagons fjärde största ägare, har köpt ytterligare 133 588 st aktier i bolaget. Före insiderköpet ägde Sten K Johnsson 10,6 % av kapitalet och rösterna i Dagon.

  • I Global Health Partner har Björn Branth, ortopedkirurgi på dotterbolaget Stockholm Spine Center, sålt 96 248 st aktier. Även Tycho Tullberg, Vice VD på Stockholm Spine Center, sålde i januari ett stort antal aktier i bolaget.

  • I Shelton Petroleum har VD Robert Karlsson köpt 250 000 st aktier i bolaget. Sammanlagt äger han nu 1 143 333 st aktier samt 5 423 007 st teckningsoptioner.

  • Sibas huvudägare familjen Bengtsson kontrollerar genom bolaget Waldir 90,6 % av aktierna i NetOnNet efter det budpliktsbud om 40:50 kr som lämnades i januari.

  • Insidertransaktioner har också skett i bolagen ProfilGruppen, Oasmia, Uniflex, Net Entertainment, Mekonomen samt Systemair.