UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - SYSR, VIT, OPUS, EMP

16:33 / 23 februari 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • PrognosSystemair: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 10/11e en nettoomsättning om 887,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11,9 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 105,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,9 %.

  • Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 107,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 38,5 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,7 %.

  • OPUS Prodox: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 56,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,1 %.

  • Empire: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 130,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,6 %.