UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - MSC, HMED, TAGM, NET, SAGA, ADDT

10:45 / 9 februari 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • PrognosMSC Konsult: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 10,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,0 %.

  • Hansa Medical: Remiums analytiker förväntar sig under H2 en nettoomsättning om 0,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -7,8 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

  • TagMaster: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 19,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 34,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 21,0 %.

  • Net Entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 106,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 24,9 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 46,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 43,7 %.

  • Sagax: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 hyresintäkter om 166,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,2 %. Förvaltningsresultatet väntas uppgå till 85,3 MSEK.

  • Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2010/11 en nettoomsättning om 1110,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 101,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,2 %.