UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - INDT, CEVI, ONE, DV

16:52 / 14 februari 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • PrognosIndutrade: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 2019,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 32,4 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 212,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,5 %.

  • CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 44,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,5 %.

  • One Media: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 56,3 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,6 %.

  • Digital Vision: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 14,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -50,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -20,6 %.