UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - GHP, BWL, SWOL, CONS, GVKO, BLIN

18:30 / 22 februari 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

  • Global Health Partner: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 191,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 26,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,1 %.

  • Bringwell: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 172,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -3,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 18,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,6 %.

  • Swedol: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 330,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,1 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 47,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,2 %.

  • Consilium: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 260,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,8 %.

  • Geveko: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 294,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -4,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -46,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -15,9 %.

  • Biolin Scientific: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 48,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 18,1 %.