UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - DIBS, MEKO, VBG, BONG, LJGR, ATEL, THEM, SMAQ, 3L, DONE, MEAB, IVSO

15:13 / 16 februari 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

 • PrognosDIBS Payment Services: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 39,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,4 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 30,8 %.

 • Mekonomen: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 860,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,6 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 132,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 15,3 %.

 • VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 266,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 28,9 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 25,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,6 %.

 • Bong Ljungdahl: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 846,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 65,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -38,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -4,5 %.

 • Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 hyresintäkter om 419,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,6 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 250,1 MSEK.

 • AllTele: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 103,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 65,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,2 %.

 • Trygga Hem: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 15,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 19,4 %.

 • Smarteq: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 14,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 40,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -23,7 %.

 • 3L System: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 36,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,5 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 20,9 %.

 • Done: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 30,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 31,5 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,6 %.

 • Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 169,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,0 %.

 • INVISIO Communications: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 13,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -39,0 %.