UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - CAT, ELOS, SHEL, LMED, OPCO, FPAR

17:41 / 24 februari 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

  • Catella: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 238,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 174,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,4 %.

  • Elos: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 130,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,6 %.

  • Shelton Petroleum: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 10,0 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -15,0 %.

  • LinkMed: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 19,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,8 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 22,9 %.

  • Opcon: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 187,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -20,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,0 %.

  • FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 105,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,8 %.Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 45,8 MSEK.