UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ARCM, 2E

09:20 / 2 februari 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • PrognosArcam: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 29,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 23,2 %.

  • 2E Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 263,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 24,6 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,2 %.