UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Cision

14:56 / 15 februari 2011 Article

Cision erbjuder mjukvara och tjänster till kommunikatörer i alla branscher som vill förmedla budskap samt nå ut med information till opinionsbildare, medier och kunder. Genom den webbaserade tjänsteplattformen CisionPoint får kunderna tillgång till Cisions erbjudande som består av fyra tjänsteområden.

Klicka här för att läsa mer om bolaget

Klicka här för en nyckeltalsöversikt inkl. kvartalsdata och prognoser

Klicka här för en videointervju med bolagets VD

om_bolaget